ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อ

 • ชนิดไฟล์ : *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.zip, *.rar, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif
  ขนาดไม่เกิน 5M
 • กรมธนารักษ์
  กรมธนารักษ์
  ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • สำนักกษาปณ์
  สำนักกษาปณ์
  13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • สำนักบริหารเงินตรา
  สำนักบริหารเงินตรา
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ระบบการสมัครสอบ
  ระบบการสมัครสอบ
  เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม